پناهنده کیست؟

 

مطابق ماده (۱) کنوانسیون ۱۹۵۱ ، واژه پناهنده اینطور تعریف می شود :

 

“به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوطه به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروهای اجتمائی خاص و یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد…”

 

وظایف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینکه به حقوق اولیه آنها در کشور میزبان احترام گذاشته می شود

حصول اطمینان از اینکه دولت به اصل NON- REFOULEMENT (اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به کشوری که ممکن است در آنجا تحت تعقیب و آزار و شکنجه قرار گیرند)، احترام می گذارد.

 یافت راه حل های پایدار برای حل مشکل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلی و اسکان مجدد

 

 

 تخمین زده می شود که بیش از ده هزار پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه بسر می برند که تقریبا همه آنها بخاطر مشکلات مختلف میکوشند در کشوری دیگر اسکان یابند. مشکلات اقتصادی و اجتماعی که  پناهجویان در طول اقامتشان با آن مواجهند انگیزه ای شد برای تاسیس بنیاد نیک.ترکیه فاقد هر گونه تسلیهات مسکونی برای پناهجویان است و مسئولیت تهیه و مخارج مسکن تماماً با خود پناهجو است.ترکیه همچنین فاقد تمهیدات ویژه برای کمک مادی یا درمانی به پناهجویان است. از طرفی پناهجویان اجازه کار هم ندارند. بیشتر پناه‌جویان به صورت غیرقانونی مشغول به کار میشوند و به همین دلیل در بسیاری از موارد٬ یا حق و حقوق آن‌ها پایمال می‌شوند یا آنکه دستمزدهای بسیار پایینی می‌گیرند.فرزند پناهجویان در ترکیه اجازه تحصیل ندارند. چون فرزندان پناه‌جویان تنها تا دوره راهنمایی می‌توانند تحصیل کنند. از طرفی هر هفته مجبورند مسافتی طولانی را طی کنند تا در اداره پلیس برگه‌هایی را امضا کنند که در همین شهر سکونت دارند.

 

 

 

Contact Us               تماس با ما

 

Neek Foundation

PO Box 651141

Sterling, VA 20165
neekfoundation@gmail.com

 

 Our Mission                          اهداف ما

 

Our mission is to helping refugees and protect asylum seekers around the world regardless of race, gender and/or political orientation.

 

 

Designed by Darab Shabahang

Powered by WebTec Services

Graphics by Anar Graphics

 

 

Neek Foundation CR - 2013